Mẫu phiếu đề nghị về việc đề nghị mua sắm/sửa chữa/thay thế thiết bị

Chia sẻ: thoigiandau

Mẫu 02 TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỤ THỐNG KÊ - TỔNG HỢP Về việc đề nghị mua sắm/sửa chữa/thay thế thiết bị Kính gửi: Lãnh đạo Văn phòng Toà án nhân dân tối cao. Căn cứ vào Phiếu đề nghị của người sử dụng và Biên bản kiểm tra kỹ thuật đề xuất hướng giải quyết của cán bộ Trung tâm tin học ngày…………………. Vụ Thống kê - Tổng hợp đề nghị Lãnh đạo Văn phòng cho mua sắm/sửa chữa/thay thế thiết bị ……………….. là cần thiết nhằm đảm bảo phương tiện làm việc của người sử...

Nội dung Text: Mẫu phiếu đề nghị về việc đề nghị mua sắm/sửa chữa/thay thế thiết bị

Mẫu 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
VỤ THỐNG KÊ - TỔNG HỢP Độc lập - T ự do - Hạnh phúc
--------- ---------------
Hà Nội, ngày …. tháng…… năm ……
Số: /TA-TKTH
Về việc đề nghị mua sắm/sửa
chữa/thay thế thiết bị


Kính gửi: Lãnh đạo Văn phòng Toà án nhân dân tối cao.
Căn cứ vào Phiếu đề nghị của người sử dụng và Biên bản kiểm tra kỹ thuật đề xuất hướng giải
quyết của cán bộ Trung tâm tin học ngày………………….
Vụ Thống kê - Tổng hợp đề nghị Lãnh đạo Văn phòng cho mua sắm/sửa chữa/thay thế thiết bị
……………….. là cần thiết nhằm đảm bảo phương tiện làm việc của người sử dụng.
Rất mong sự phối hợp của Đồng chí./.


Nơi nhận: VỤ TRƯỞNG
- Như trên;
………………………..
- Lưu: VP, Vụ TKTH.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản