Mẫu phiếu hẹn trả kết quả đăng ký

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
166
lượt xem
16
download

Mẫu phiếu hẹn trả kết quả đăng ký

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu phiếu hẹn trả kết quả đăng ký', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu phiếu hẹn trả kết quả đăng ký

  1. ................................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM …………………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……………………(1) …, ngày … tháng … năm…… (∗) PHIẾU HẸN TRẢ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ Cơ quan đăng ký (1): ............................................................................................... Đã nhận hồ sơ của Ông (Bà):................................................................................. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Vào sổ tiếp nhận hồ sơ, quyển số: .............................................. số thứ tự:........... Ngày hẹn trả kết quả đăng ký (2):.................. / ........................./............................ Phương thức trả kết quả:........................................................................................ ................................................................................................................................ ………………….…, ngày … tháng … năm …… .................................................................................. Cán bộ tiếp nhân (Ký và ghi rõ họ tên) - (1) Ghi rõ tên Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) và đóng dấu treo (dấu cơ quan đăng ký) trùm lên tên cơ quan đăng ký. - (2) Không được quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn. Ví dụ: nhận đơn vào thứ hai, ngày mùng 07 tháng 7 năm 2003, thì hẹn giải quyết không được quá thứ ba tuần sau đó, ngày 15 tháng 7 năm 200. (∗) Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/ 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản