Mẫu phiếu thăm lớp

Chia sẻ: dienatc

Tài liệu tham khảo Mẫu phiếu thăm lớp cấp tiểu học

Nội dung Text: Mẫu phiếu thăm lớp

PHIẾU THĂM LỚP
(Cấp tiểu học)
- Tên trường tiểu học :
- Huyện (thị, thành phố) : Tỉnh An Giang
- Ngày thăm lớp : Lớp :
- Họ và tên giáo viên : Nam, nữ :

Tiêu chí Diễn giải Điểm đánh giá
I a- Đảm bảo vệ sinh phòng học. 0 1 2 3 4
Điều kiện lớp  b- Trang trí phòng học đẹp, thân thiện. 0 1 2 3 4
c- Có bảng chống loá, tủ/ kệ chứa đồ dùng dạy học 0 1 2 3 4
học 
(5 nội dung) d- Có không gian trưng bày sản phẩm của HS. 0 1 2 3 4
e- Có đủ bàn, ghế, đèn, quạt; không bị hư hỏng. 0 1 2 3 4
II a- Có đầy đủ SGK / buổi học. 0 1 2 3 4
Điều kiện của  b- Có tài liệu, đồ dùng hỗ trợ (bảng phụ, bảng nhóm,  0 1 2 3 4
phấn màu,…).
giáo viên
(5 nội dung) c- Đồ dùng dạy học tại lớp được sắp xếp hợp lí, dễ 0 1 2 3 4
đưa vào sử dụng.
d- Bàn giáo viên có khăn trải, bình hoa. 0 1 2 3 4
e- Mặc trang phục phù hợp quy định của nhà trường. 0 1 2 3 4
III a- Có điểm danh đầu buổi học, trùng khớp với sổ 0 1 2 3 4
Thái độ của 
kiểm diện và biết lí do HS nghỉ học.
b- Dạy đúng thời khoá biểu của lớp. 0 1 2 3 4
giáo viên
(5 nội dung)
c- Có mang kế hoạch bài học/ buổi dạy. 0 1 2 3 4
d- Thực hiện đầy đủ, có cập nhật các loại sổ sách 0 1 2 3 4
GV.
e- Chấm chữa bài HS cẩn thận. 0 1 2 3 4
IV a- HS mang SGK, tập vở đúng thời khoá biểu/ buổi 0 1 2 3 4
Điều kiện của 
học.
b- Cặp, sách, học cụ để gọn gàng, ngăn nắp. 0 1 2 3 4
học sinh
(5 nội dung)
c- Bàn 1 hoặc 2 chỗ ngồi, có ghế/băng rời. Bàn ghế 0 1 2 3 4
được sắp xếp ngay ngắn.
d- Có dụng cụ học tập tối thiểu (cặp, bút, thước, bảng  0 1 2 3 4
con, phấn, giẻ lau,…)
e- Mặc đồng phục đúng quy định của nhà trường. 0 1 2 3 4
V a- Giữ gìn SGK, tập vở cẩn thận. 0 1 2 3 4
Thái độ của  b- Biết giữ vệ sinh bàn học, thân thể. 0 1 2 3 4
c- Chữ viết rõ ràng, đúng mẫu. 0 1 2 3 4
học sinh
(5 nội dung) d- Nói năng hoà nhã, lễ phép với người lớn, thân ái với 0 1 2 3 4
bè bạn.
e- Biết biết giữ trật tự trong lớp học. 0 1 2 3 4
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM
Tiêu chí a b c d e Cộng Tổng số điểm
I (5 nội dung) /100
II (5 nội dung)
III (5 nội dung)
IV (5 nội dung) Xếp loại
V (5 nội dung)
Ghi chú : - Điểm đánh giá : Từ 0 – 4 (0 : không đạt, 1 : nhiều thiếu sót, 2 : ít thiếu sót, 3 : khá, 4 : tốt). Khoanh
tròn khi cho điểm.
- Xếp loại kết quả thăm lớp :ớ Tốt : từ 90 – 100 điểm (các tiêu chí 3c, 3d, 3e không bị điểm 0)
Khá : từ 70 – 89 điểm (các tiêu chí 3c, 3d, 3e không bị điểm 0)
Trung bình : từ 50 – 69 điểm (các tiêu chí 3c, 3d, 3e không bị điểm 0)
Yếu : dưới 50 điểm (hoặc 1 trong các tiêu chí 3c, 3d, 3e bị điểm 0)

NHỮNG NỘI DUNG CẦN BỔ KHUYẾT :

a) Đối với giáo viên :
b) Đối với học sinh :
c) Đối với Hiệu trưởng (nếu có) :
HIỆU TRƯỞNG, GIÁO VIÊN, NGƯỜI THĂM LỚP,
PHIẾU THĂM LỚP CẤP TIỂU HỌC
(Theo quy trình)

- Tên trường tiểu học :
- Huyện (thị, thành phố) : Tỉnh An Giang
- Ngày thăm lớp : Lớp :
- Họ và tên giáo viên : Nam, nữ :

Các bước
Nội dung tiêu chí Điểm đánh giá
tiến hành
Quan sát lớp  I/a- Đảm bảo vệ sinh phòng học. 0 1 2 3 4
học  I/b- Trang trí phòng học đẹp, thân thiện. 0 1 2 3 4
I/c- Có bảng chống loá, tủ/ kệ chứa đồ dùng dạy học 0 1 2 3 4
I/d- Có không gian trưng bày sản phẩm của HS. 0 1 2 3 4
I/e- Có đủ bàn, ghế, đèn, quạt; không bị hư hỏng. 0 1 2 3 4
II/d- Bàn giáo viên có khăn trải, bình hoa. 0 1 2 3 4
II/e- Mặc trang phục phù hợp quy định của nhà 0 1 2 3 4
trường.
IV/b- Cặp, sách, học cụ để gọn gàng, ngăn nắp. 0 1 2 3 4
IV/c- Bàn 1 hoặc 2 chỗ ngồi, có ghế/băng rời. Bàn 0 1 2 3 4
ghế được sắp xếp ngay ngắn.
IV/e- Mặc đồng phục đúng quy định của nhà trường. 0 1 2 3 4
V/b- Biết giữ vệ sinh bàn học, thân thể. 0 1 2 3 4
Làm việc với  III/b- Dạy đúng thời khoá biểu / buổi học. 0 1 2 3 4
học sinh IV/a- HS mang SGK, tập vở đúng thời khoá biểu/ buổi 0 1 2 3 4
học.
IV/d- Có dụng cụ học tập tối thiểu (cặp, bút, thước,  0 1 2 3 4
bảng con, phấn, giẻ lau,…)
V/a- Giữ gìn SGK, tập vở cẩn thận. 0 1 2 3 4
V/d- Nói năng hoà nhã, lễ phép với người lớn, thân ái 0 1 2 3 4
với bè bạn.
V/e- Biết giữ trật tự trong giờ học. 0 1 2 3 4
Làm việc với  II/b- Có tài liệu, đồ dùng hỗ trợ (bảng phụ, bảng nhóm,  0 1 2 3 4
giáo viên phấn màu,…).
II/c- Bàn ghế, đồ dùng dạy học tại lớp được sắp xếp 0 1 2 3 4
hợp lí, dễ đưa vào sử dụng.
Xem hồ sơ,  II/a- Có đầy đủ SGK/ buổi học. 0 1 2 3 4
sổ sách III/a- Có điểm danh đầu buổi học, trùng khớp với sổ 0 1 2 3 4
kiểm diện và biết lí do HS nghỉ học.
III/c- Có mang kế hoạch bài học/ buổi dạy. 0 1 2 3 4
III/d- Thực hiện đầy đủ, có cập nhật các loại sổ sách 0 1 2 3 4
GV.
III/e- Chấm chữa bài HS cẩn thận. 0 1 2 3 4
V/c- Chữ viết rõ ràng, đúng mẫu. 0 1 2 3 4

Người thăm lớp,
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản