MẪU PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Chia sẻ: duahau0hat

PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ - TCDS của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, ngày 16/11/2011)

Nội dung Text: MẪU PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ - TCDS của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, ngày
16/11/2011)
THÁNG....... NĂM.........
Địa bàn.......................... Thôn.............................. Xã.............................
1. Danh sách trẻ sinh ra
Là con
Giới Người
Dân
Hộ số Họ và tên con Họ và tên mẹ Nơi đẻ
Ngày sinh thứ...
tộc đỡ đẻ
tính của mẹ
…/…/20..
2. Danh sách người chết
Quan hệ Giới
Hộ số Họ và tên người chết Ngày chết
Ngày sinh Ghi chú
với chủ hộ tính
3. Danh sách người chuyển đến hộ (Nếu chuyển đến cả hộ thì lập phiếu hộ gia đình mới)
Giới Dân Trình độ Tình trạng Tình trạng
Hộ số Họ và tên người đến Ngày đến Nơi đi
Ngày sinh văn hóa tàn tật
hôn nhân
tộc
tính
4. Danh sách người chuyển đi khỏi hộ (Nếu chuyển đi cả hộ thì chuyển kèm theo phiếu hộ
gia đình)
Quan hệ Giới
Hộ số Họ và tên người đi Ngày đi Nơi đến
Ngày sinh Ghi chú
với chủ hộ tính
Biểu 01-CTV (tờ 2)
5. Danh sách trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh
Ghi chú
Hộ số Họ và tên con Giới tính Ngày sinh Ngày SLSS Kết quả SLSS
…/…/20..
6. Danh sách bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh
Kết Kết
Ngày Ngày
Tháng năm
Mang thai
Hộ số Họ và tên bà mẹ Năm sinh mang thai
lần thứ quả quả
SLTS1 SLTS2
7. Danh sách phụ nữ có thông tin mới về sự kiện thai sản
Tháng
Sự kiện
Hộ số Họ và tên phụ nữ Năm sinh Cộng số người có sự kiện thai sản
tuổi thai
thai sản
Số bà mẹ mang thai đến cuối tháng:…….
Số bà mẹ đã sinh đẻ trong tháng :………..
Số phá thai/sảy thai trong tháng :………..8. Danh sách cặp vợ chồng mới sử dụng BPTT 9.Danh sách tư vấn, khám SK tiền
hôn nhân
Họ tên người được tư Ngày
Họ và tên người vợ Năm Sử dụng Năm
Hộ số Hộ số
vấn, khám SKTHN khám
(từ 15-49 tuổi) sinh BPTT sinh
10. Danh sách người thay đổi thông tin cơ bản
Họ và tên người có Giới Ngày
Hộ số Thông tin cũ Thông tin thay đổi Ghi chú
thay đổi thông tin tính sinh
…………… Ngày .... tháng...... năm 20....
Cộng tác viên
(ký ghi rõ họ và tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản