Mẫu phiếu tư vấn giới thiệu việc làm

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:3

0
156
lượt xem
15
download

Mẫu phiếu tư vấn giới thiệu việc làm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu phiếu tư vấn giới thiệu việc làm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu phiếu tư vấn giới thiệu việc làm

  1. TRUNG TÂM TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM . . . . . .                                                          Mẫu số 06­CTN PHIẾU TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM                Người được tư vấn                                           Cán bộ tư vấn                               Giám đốc                        (Ký, họ tên)                                                    (Ký, họ tên)                           (Ký tên, đóng dấu) Ghi chú:  mẫu này lập 1 bản lưu tại Trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm
  2. UNG TÂM TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM . . . . . .                                                          Mẫu số 06­CTN PHIẾU TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM  Hôm nay, ngày ………. tháng ………. năm …………. Trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm ………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho Ông (Bà) ……………………………. Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………….. Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. Số điện thoại liên lạc: ………………………………………………………… Số sổ BHXH:……………Số Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: ………. Nơi nhận trợ cấp thất nghiệp hàng tháng: …………………………………… ………………………………………………………………………………… Nội dung tư vấn, giới thiệu việc làm: ………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………             Người được tư vấn                                           Cán bộ tư vấn                               Giám đốc                   (Ký, họ tên)                                                    (Ký, họ tên)                           (Ký tên, đóng dấu) chú:  mẫu này lập 1 bản lưu tại Trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản