Mẫu phiếu xuất kho

Chia sẻ: hanhtrinhcuasoi

Mẫu phiếu xuất kho

Nội dung Text: Mẫu phiếu xuất kho

Đơn vị:.............................. Mẫu số 02 – VT
Bộ phận:........................... (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU XUẤT KHO
Ngày.....tháng.......năm…. Nợ:....................................
Số:........................................ Có:.....................................


- Họ và tên người nhận hàng:............................................Địa chỉ (bộ phận)....................................
- Lý do xuất kho..................................................................................................................................
- Xuất tại kho (ngăn lô):.................................Địa điểm....................................................................


S Tên nhãn hiệu, quy cách Số lượng
T phẩm chất vật tư, dụng Mã Đơn Đơn giá Thành tiền
Theo Thực
T cụ, sản phẩm, hàng hoá số vị tính chứng xuất
từ
A B C D 1 2 3 4
Cộng


- Tổng số tiền (viết bằng chữ): ..........................................................................................................
- Số chứng từ gốc kèm theo ...............................................................................................................

Ngày..........tháng...........năm 200..
Người lập Người nhận Thủ kho Kế toán trưởng Giám
đốc
phiếu hàng (Hoặc bộ phận có
Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) nhu cầu nhập) (Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản