Mẫu phiếu yêu cầu bổ túc hồ sơ

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
117
lượt xem
6
download

Mẫu phiếu yêu cầu bổ túc hồ sơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu phiếu yêu cầu bổ túc hồ sơ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu phiếu yêu cầu bổ túc hồ sơ

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN(HUYỆN)… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY QUẢN LÝ NHÀ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ………… PHIẾU YÊU CẦU BỔ TÚC HỒ SƠ 1 Kính gửi: Ông (Bà).......................................................................... Công ty ..................................... quận (huyện) 2 ........................................... nhận được đơn đề ngày........ tháng......năm........ đề nghị mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước của Ông/Bà:.........................................sinh năm………… Chứng minh nhân dân số:......………………..do:.............................………… cấp ngày:.......tháng…….năm………………………………….. Địa chỉ thường trú:.....................đường:........................................... phường (xã, thị trấn):........................quận (huyện):......................................... Để Công ty ......................................................... 2 có đủ cơ sở giải quyết, đề nghị Ông/Bà vui lòng bổ túc các giấy tờ sau: - - - Trân trọng. Lưu ý: Nếu quá 30 ngày từ khi phát hành Giấy báo này mà Ông/Bà không bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn trên thì Công ty ........................ quận (huyện).................. buộc lòng phải chuyển hồ sơ lưu trữ theo quy định. GIÁM ĐỐC CÔNG TY ......................................................................... 2 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2004/ QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố hoặc Hội đồng bán nhà, tùy theo cấp có thẩm quyền quản lý căn nhà đó
Đồng bộ tài khoản