Mẫu phiếu yêu cầu chứng thực

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
155
lượt xem
7
download

Mẫu phiếu yêu cầu chứng thực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu phiếu yêu cầu chứng thực

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu phiếu yêu cầu chứng thực

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PH IẾU Y ÊU C ẦU CH ỨN G THỰC Kính gửi: .................................................................. Họ và tên người yêu cầu……. ……………............….........………… Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............……….. Hộ chiếu số ........................................cấp ngày .....................tại....................... Số điện thoại: …………..…………….......... Số Fax: ……...........………....... Email: ....................................................................................................... Yêu cầu công chứng về: .......................................................................... .................................................................................................................. Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 1.…………………………….......………….........………....................….…… 2................................................................................................................…….. 3.…………....…………………………................………....................…….… 4.......................................................................................................................... 5.......................................................................................................................... 6.......................................................................................................................... 7.......................................................................................................................... 8.......................................................................................................................... 9.......................................................................................................................... 10........................................................................................................................ Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./......... NGƯỜI NHẬN PHIẾU NGƯỜI NỘP PHIẾU (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản