Mẫu phương án vay vốn kinh doanh

Chia sẻ: womanhood911_07

Mẫu phương án vay vốn kinh doanh dành cho những cá nhân, tổ chức muốn vay vốn kinh doanh để phát triển qui mô, hoạt động sản xuất kinh doanh. Các bạn có thể dowload trực tiếp biểu mẫu về để sử dụng. Mời các bạn tham khảo!

Nội dung Text: Mẫu phương án vay vốn kinh doanh

MẪU PHƯƠNG ÁN VAY VỐN KINH DOANH

CÔNG TY TNHH ................... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỐ : /KLO-PAVVNN Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc
---------------------Hà nội, ngày tháng năm ..............


Kính gửi : Ngân hàng


Lời đầu tiên, Công ty TNHH…………............... xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ
của Quý Ngân hàng đã dành cho Công ty chúng tôi.

Dưới đây, Công ty TNHH............................ xin được giải trình cụ thể Phương án kinh doanh của
Công ty, phương án sử dụng tiền vay và hình thức giải ngân, nguồn trả nợ gốc vay, lãi phát sinh đến Quý
Ngân hàng. Đồng thời, Công ty TNHH......................... kính mong Quý Ngân hàng xem xét và tạo điều
kiện giúp đỡ nhằm thực hiện phương án kinh doanh của Công ty chúng tôi.PHƯƠNG ÁN KINH DOANHI/ GIỚI THIỆU VỀ BÊN VAY VỐN

Tên đơn vị vay vốn: Công ty TNHH .................................

Địa chỉ giao dịch : ....................................................... Hà Nội

Điện thoại/Fax: .

Đăng ký Kinh doanh số: ............ do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày …
tháng … năm ................

Mã số thuế: ............

Vốn điều lệ: …… 000 000 đồng

Giám đốc : ................................

Số nhân viên : ......................

Ngành Nghề kinh doanh: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Công ty TNHH ……….................... được thành lập với chức năng ……………………………
………………………………………………………………………….. Với phương châm: lấy uy tín, kinh
nghiệm và sự nhậy bén của doanh nghiệp làm then chốt trong cạnh tranh, Công ty TNHH .......................
đã và đang phát triển trở thành một doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả.

Hiện nay, Công ty Chúng tôi có ký các hợp đồng ………………………………………………..
......................... với tổng giá trị hợp đồng dự kiến là …… 000.000.000 đồng. Xét trên khả năng tài chính tự
có hiện thời, thời hạn thu hồi vốn và điều kiện hợp đồng …………………………….. và thanh toán chi phí
công ty, thanh toán lương cho cán bộ công nhân viên, công ty chúng tôi gặp phải khó khăn về nguồn
vốn trong thời gian tới.

Trước tình hình khó khăn hiện tại, ban Lãnh đạo công ty đã đề xuất phương án vay vốn ngân hàng
để phục vụ việc kinh doanh trong giai đoạn đầu hoạt động, là cơ sở cho sự phát triển lâu dài của công ty.II/ NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN KINH DOANH

1/ Mục đích vay vốn :

- Công ty TNHH ......................... đã ký kết các hợp đồng …………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Doanh số dự kiến ………………………………………………………………….
-

- Thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 8 đến 12 tháng.

- Cuối tháng đầu tiên Công ty Hàn quốc thanh toán cho Công ty TNHH ................... 70% Khối
lượng đã xuất khẩu tạm tính trong tháng. Từ tháng tiếp theo sẽ thanh toán 30% còn lại của tháng
trước và 70% Khối lượng đã xuất khẩu tháng đó. 30% còn lại của tháng cuối cùng sẽ thanh toán
sau 60 ngày.

- Công ty TNHH ......................... lên phương án vay tiền ngân hàng để bổ xung tiền lưu động
trong quá trình kinh doanh.

Công ty chúng tôI xin được thế chấp một số Tài sản với giá trị phù hợp để vay vốn dần trong quá
trình kinh doanh. Tổng giá trị dự kiến vay từ tháng .. /200… đến tháng … /200… ……….000.000 VNĐ.

(Bằng chữ: ……………………………..)

2/ Hạch toán lỗ lãi tạm tính :

a/ Đợt 1

Doanh thu : ………000.000 VNĐ

Thuê ………000.000 VNĐ

Khấu hao : ………000.000 VNĐ
Lương Nhân viên ………000.000 VNĐ

Chi phí quản lý : ………000.000 VNĐ

……………….. ………000.000 VNĐ

Chi phí rủi ro 5% : ………000.000 VNĐ

Lãi vay ngân hàng ………000.000 VNĐ

Lãi trước thuế : ………000.000 VNĐ

b/ Các đợt sau tương tự như đợt 1

4/ Nguồn Trả nợ:

- Công ty Hàn quốc thanh toán sau khi ký thanh lý hợp đồng.

5/ Thời gian xin vay vốn và phương thức vay, trả.

- Số tiền xin vay ngân hàng: 000.000.000 VNĐ

- Thời gian xin vay : 12 tháng kể từ ngày ngân hàng giải ngân

- Hình thức vay: vay hạn mức trong 12 tháng.

- Thanh toán lãi vay hàng tháng theo thời hạn quy định của ngân hàng.

6/ Tài sản thế chấp:

- …………………………….

+ giá trị

+

+

+ Thành tiền : …………..000.000 VNĐ- …………………………….

+ giá trị

+

+

+ Thành tiền : …………..000.000 VNĐ

Tổng giá trị hàng đem thế chấp tạm tính là :
………000.000VNĐ
(Bằng chữ:……………………………….)

Với phương án kinh doanh của Công ty TNHH....................... đã trình bầy ở trên, cùng với việc
đánh giá khả năng thực tế và tiềm năng của Công ty, Công ty Chúng tôi khẳng định việc thực hiện phương
án và tiến độ trả nợ vay Ngân hàng là hoàn toàn khả quan và có tính khả thi cao.

Vậy kính đề nghị Phòng tín dụng, Quý Ngân hàng xem xét và giải quyết cho Công ty chúng tôi
sớm được vay vốn để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh được nhanh chóng kịp thời.

Xin chân thành cảm ơn!
CÔNG TY TNHH ................................
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Kiên
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản