Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

MẪU QUI ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU XE

Chia sẻ: | Ngày: doc 0 p | 105

0
504
views

PHẦN 1 : ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM V I: Những Bộ phận và cá nhân sau đây được quyền điều xe : 1. Theo yêu cầu của Ban Tổng Giám Đốc. 2. Các Bộ phận có nhu cầu choi sản xuất kinh doanh 3. Các các nhân có nhu cầu phục vụ cho công việc.

MẪU QUI ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU XE
Nội dung Text

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản