MẪU QUI ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU XE

Chia sẻ: khanhvi

PHẦN 1 : ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM V I: Những Bộ phận và cá nhân sau đây được quyền điều xe : 1. Theo yêu cầu của Ban Tổng Giám Đốc. 2. Các Bộ phận có nhu cầu choi sản xuất kinh doanh 3. Các các nhân có nhu cầu phục vụ cho công việc.

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản