Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty

Chia sẻ: changcosao

Bổ nhiệm Phó giám đốc công ty Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh. Mời các bạn tham khảo để biết thêm về việc quyết định bổ nhiệm phó giám đốc.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản