Mẫu quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ ( bản sao)

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
86
lượt xem
6
download

Mẫu quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ ( bản sao)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ ( bản sao)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ ( bản sao)

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT-2006-GH.6.a Tỉnh/thành phố Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …………… SỞ TƯ PHÁP Ngày…….tháng…….năm……. Số:……/QĐ-STP QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CHẤM DỨT VIỆC GIÁM HỘ (BẢN SAO) GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Xét đề nghị công nhận chấm dứt việc giám hộ của………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công nhận chấm dứt việc giám hộ giữa: Người giám hộ: ÔNG BÀ Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Dân tộc Quốc tịch Nơi thường trú/tạm trú Số Giấy CMND/Hộ chiếu
  2. Người được giám hộ: Họ và tên:.........................................................................................Giới tính:........................................... Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................................................... Nơi sinh:...................................................................................................................................................... Dân tộc:................................................. Quốc tịch: .................................................................................... Nơi thường trú/tạm trú:............................................................................................................................... Theo Quyết định công nhận giám hộ số:………………………………...ngày……tháng……năm…….. của:……………………………………………………………………………………………………….. Lý do chấm dứt giám hộ:………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Điều 2. Mọi nghĩa vụ, quyền lợi phát sinh giữa người giám hộ và người được giám hộ do việc chấm dứt giám hộ được thực hiện theo quy định của pháp luật. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vào Sổ đăng ký giám hộ Số:……….Quyển số:……… Cán bộ hộ tịch GIÁM ĐỐC ( Đã ký ) ( Đã ký ) …………………… …………………..... Sao từ Sổ đăng ký giám hộ Ngày…… tháng…… năm…… GIÁM ĐỐC ………………………

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản