Mẫu quyết định của Chủ Tịch Nước

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
523
lượt xem
37
download

Mẫu quyết định của Chủ Tịch Nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu quyết định của Chủ Tịch nước do nhà nước quy định

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu quyết định của Chủ Tịch Nước

  1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: …… QĐ-CTN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……….., ngày …… tháng …... năm ……… QUYẾT ĐỊNH Của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc: …………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Căn cứ …………………………………………………………………………………………….... - Căn cứ ………………………………………………………………………………………………. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 ……………………………………………………………………………………………………… Điều 2 ……………………………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Ký và đóng dấu Chủ tịch nước)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản