Mẫu Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

Chia sẻ: thewalkingdead

Mẫu số 04 Mẫu Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình ban hành kèm theo Thông tư số 65/2011/TT-BCA ngày 30/9/2011

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản