Mẫu Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu

Chia sẻ: thewalkingdead

Mẫu số 08 Mẫu Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu ban hành kèm theo Thông tư số 65/2011/TT-BCA ngày 30/9/2011

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản