Mẫu quyết định thay đổi, xác định lại dân tộc, giới tính

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
239
lượt xem
19
download

Mẫu quyết định thay đổi, xác định lại dân tộc, giới tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Mẫu quyết định thay đổi, xác định lại dân tộc, giới tính

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.3.a Tỉnh/thành phố Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …………… SỞ TƯ PHÁP Ngày……tháng……năm…… Số:……/QĐ-STP QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH ( BẢN SAO ) GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Xét đề nghị của Ông/bà………………………………vềviệc……………………………... ……………………………………………………………………………………………… QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Cho phép người có tên dưới đây: Họ và tên:.........................................................................................Giới tính:...................... Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................................................................... Dân tộc:................................................. Quốc tịch: ............................................................... Nơi thường trú/tạm trú:.......................................................................................................... Được………………………………………………………………………………………... Trong Giấy khai sinh số:………………Quyển số:………………do……………………... ……………………………………………………cấp ngày……..tháng…….năm………. Từ:…………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. Thành:…………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. Điều 2. Nội dung của Quyết định này phải được ghi vào mặt sau của bản chính Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh.
  2. Bản chính Giấy khai sinh đã ghi chú là căn cứ để điều chỉnh các giấy tờ, hồ sơ cá nhân của đương sự Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vào Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch Số:……………..Quyển số:…………….. Cán bộ hộ tịch GIÁM ĐỐC ( Đã ký ) ( Đã ký ) …………………… …………………..... Sao từ Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch Ngày…… tháng…… năm…… GIÁM ĐỐC ………………………

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản