MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT

Chia sẻ: tuanloc_do

MẪU SỐ 03 (Ban hành kèm theo Quy định trình tự, thủ tục khi Nhà nước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản