MẪU QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

0
118
lượt xem
5
download

MẪU QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết toán cân đối ngân sách nhà nước', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  1. Biểu số: 0105.2 QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ban hành theo QĐ số 2331/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Năm) Ngày nhận báo cáo: Báo cáo năm: Ngày 30 tháng 6 năm thứ hai sau năm báo cáo Đơn vị tính: Tỷ đ Chỉ tiêu Dự toán năm STT Tổng thu cân đối NSNN A Thu nội địa (không kể dầu thô) 1 Thu từ dầu thô 2 Thu cân đối NS từ hoạt động XNK 3 Thu viện trợ không hoàn lại 4 Kết chuyển năm trước sang B Tổng chi cân đối NSNN C Trong đó: Chi đầu tư phát triển 1 Chi trả nợ viện trợ 2 Chi thường xuyên 3 Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 4 Chuyển nguồn sang năm sau 5 Bội chi NSNN D Nguồn bù đắp bội chi NSNN Vay trong nước 1 Vay ngoài nước 2 Người lập biểu Người kiểm tra biểu (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
  2. Đơn vị báo cáo: Vụ Ngân sách Nhà nước Đơn vị nhận báo cáo: Cục Tin học và Thống kê tài chính Đơn vị tính: Tỷ đồng. Quyết toán năm …., ngày …..tháng …..năm….. Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu, họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản