Mẫu số: 01 -3/GTGT

Chia sẻ: Phamtuan Khanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
362
lượt xem
51
download

Mẫu số: 01 -3/GTGT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BẢNG TỔNG HỢP THU GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO BẢN GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số: 01 -3/GTGT

  1. Mẫu số: 01 -3/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) BẢNG TỔNG HỢP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO BẢN GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT) Kỳ tính thuế: Tháng ...... năm..... Người nộp thuế:.................................................................................... Mã số thuế:............................................................................................ Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Kỳ tính thuế được Ngày lập tờ khai Số thuế Số thuế khai bổ sung bổ sung GTGT điều GTGT điều chỉnh tăng chỉnh giảm Tổng cộng ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) Ghi chú: - Tổng số thuế GTGT điều chỉnh tăng được ghi vào chỉ tiêu [35] của Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT. - Tổng số thuế GTGT điều chỉnh giảm được ghi vào chỉ tiêu [37] của Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản