Mẫu số: 01- 4B/GTGT

Chia sẻ: 240684

BẢNG KÊ KHAI ĐIỀU CHỈNH THU GTGT ĐẦU VÀO PHÂN BỔ ĐƯỢC KHẤU TRỪ NĂM

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản