Mẫu số: 01 -5/GTGT

Chia sẻ: Phamtuan Khanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
152
lượt xem
20
download

Mẫu số: 01 -5/GTGT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BẢNG KÊ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐÃ NỘP CỦA DOANH THU KINH DOANH XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, BÁN HÀNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số: 01 -5/GTGT

  1. Mẫu số: 01 -5/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) BẢNG KÊ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐÃ NỘP CỦA DOANH THU KINH DOANH XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, BÁN HÀNG VÃNG LAI NGOẠI TỈNH (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT) Kỳ tính thuế: Tháng ...... năm..... Người nộp thuế:.................................................................................... Mã số thuế:............................................................................................ Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Số chứng Ngày nộp Nơi nộp tiền Cơ quan thuế Số tiền thuế đã từ nộp tiền thuế thuế (KBNN) quản lý hoạt nộp thuế động kinh doanh vãng lai Tổng cộng ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) Ghi chú: Tổng số tiền đã nộp tại phụ lục này được đưa gộp chung vào chỉ tiêu 34 - Điều chỉnh giảm thuế GTGT của HHDV bán ra các kỳ trước trên Tờ khai thuế Giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản