Mẫu số: 03 – 5/TNDN

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
157
lượt xem
32
download

Mẫu số: 03 – 5/TNDN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu số: 03 – 5/TNDN Phụ lục (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số: 03 – 5/TNDN

  1. Mẫu số: 03 – 5/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày Phụ lục 14/6/2007 của Bộ Tài chính) thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm .... Người nộp thuế..................................…………………………………..…………………………………..……………………….. Mã số thuế:.......................................………………………………………………………………………..………………………. Thuế thu nhập đã Thu nhập nhận nộp ở nước ngoài Thu nhập chịu thuế theo Xác định thuế thu nhập đã nộp ở Tên và địa chỉ của được ở nước ngoài cho phần thu nhập Luật thuế TNDN nước ngoài được trừ Người nộp thuế nhận đuợc STT khấu trừ thuế ở Thuế Số thuế phải Số thuế đã nước ngoài Ngoại tệ VND Ngoại tệ VND Ngoại tệ VND (đồng) suất nộp theo Luật nộp ở nước (đồng) (đồng) thuế thuế TNDN ngoài được TNDN khấu trừ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(3)+(5) (8)= (4)+(6) (9) (10)= (8)x(9) (11) Tổng cộng: ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
Đồng bộ tài khoản