Mẫu số: 05/GTGT

Chia sẻ: 240684

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản