Mẫu số 3.1 Phương pháp lập Tổng mức đầu tư

Chia sẻ: aotuong123

HƯỚNG DẪN VÀ MẪU QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản