Mẫu số 5.1 Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường sự cố hệ thống thông tin

Chia sẻ: aotuong123

MẪU BÁO CÁO THEO DÕI, GIẢI QUYẾT SỰ CỐ (Ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Nội dung Text: Mẫu số 5.1 Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường sự cố hệ thống thông tin

MẪU BÁO CÁO THEO DÕI, GIẢI QUYẾT SỰ CỐ (Ban hành kèm theo Quyết định số
2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu số 5.1 Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường sự cố hệ thống thông tin

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG SỰ CỐ HỆ THỐNG

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Dự án:. . . .(Tên dự án). . . .

1. Hạng mục xảy ra sự cố:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Địa điểm đầu tư:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố được lập với các nội dung sau:

a) Thời điểm xảy ra sự cố: . . .giờ. . . ngày. . . .tháng. . . .năm. . . . .

b) Mô tả sơ bộ về sự cố, tình trạng khi xảy ra sự cố. . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Sơ bộ về tình hình thiệt hại về người, về vật chất. . . . . . . . . . . . . . . . .

d) Sơ bộ về nguyên nhân sự cố (nếu có). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
Ghi chú:

a) Chủ đầu tư lập báo cáo sự cố xảy ra tại hiện trường đang triển khai đầu t ư;

b) Chủ quản lý, sử dụng lập báo cáo xảy ra tại hiện trường đang sử dụng, vận hành, khai
thác.
MẪU BÁO CÁO THEO DÕI, GIẢI QUYẾT SỰ CỐ (Ban hành kèm theo Quyết định số
2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Các thành phần tham gia lập biên bản, gồm:

- Nhà thầu thi công: (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)

- Nhà thầu thiết kế thi công: (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)

- Giám sát thi công: (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)

- Các thành phần khác, nếu có.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản