Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua ( người bán ) bằng VND

Chia sẻ: buivanmau

Tài liệu tham khảo Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua ( người bán ) bằng VND ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Nội dung Text: Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua ( người bán ) bằng VND

Đơn vị…………………… mẫu số: S32- DN
Địa chỉ…………………… ( Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)
SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN) BẰNG VNĐ
(Dùng cho TK :131,331)
Tài khoản…………………………….
Đối tượng…………………………….
Loại VNĐ…………………………….

Chứng từ Thời Số phát sinh Số dư
Ngày
hạn
tháng TK đối
Số Ngày Diễn giải được
ghi ứng Nợ Có Nợ Có
hiệu tháng chiết
sổ
khấu
A B C D 1 2 3 4 5 4
Số dư dầu kỳ
Số phát sinh trong kỳ
Số cộng phát sinh
Số dư cuối kỳ
- sổ này có…….trang, đánh từ số trang 01 đến trang……..
- Ngày mở sổ……………….

Người ghi sổ Ngày……..tháng……năm……
(kí và ghi rõ họ, tên) Kế Toán Trưởng
(Kí và ghi rõ họ, tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản