Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua ( người bán ) bằng VND

Chia sẻ: buivanmau

Tài liệu tham khảo Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua ( người bán ) bằng VND ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản