Mẫu Sổ giáo án Lý thuyết

Chia sẻ: Hung Anh Ti | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1
981
lượt xem
254
download

Mẫu Sổ giáo án Lý thuyết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về sổ giáo án lý thuyết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Sổ giáo án Lý thuyết

  1. ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có) (phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14) .................................................... CƠ SỞ DẠY NGHỀ (phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14, đậm) ................................................... SỔ GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Môn học: ………………………................... Lớp : …………………Khoá : ……………… Họ và tên giáo viên : ………………………. Năm học:.......................................................
  2. GIÁO ÁN SỐ:............................. Thời gian thực hiện:............................................. Tên chương:......................................................... .............................................................................. Thực hiện ngày........tháng......năm............ TÊN BÀI: ....................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: ................................................................. ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................... ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................... I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:.............................. ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................... ............................................................................................................................................ II. THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIAN GIÁO VIÊN HỌC SINH 1 Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) .......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ........................................ 2 Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) ........................................ . ..........................................
  3. .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... 3 Củng cố kiến thức và kết thúc bài ......................................... ......................................... ........................................ ........................................ 4 Hướng dẫn tự học ...................................................................... .................................................................... .................................................................... ..................................................................... Nguồn tài liệu tham khảo ........................................................................................ ........................................................................................ ....................................................................................... Ngày.....tháng ........năm........ TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG TỔ MÔN GIÁO VIÊN
Đồng bộ tài khoản