Mẫu Sổ giáo án Lý thuyết

Chia sẻ: khoacokhi_cdnpy

Biểu mẫu về sổ giáo án lý thuyết

Nội dung Text: Mẫu Sổ giáo án Lý thuyết

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có)
(phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14)
....................................................
CƠ SỞ DẠY NGHỀ
(phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14, đậm)
...................................................
SỔ GIÁO ÁN
LÝ THUYẾT
Môn học: ………………………...................
Lớp : …………………Khoá : ………………
Họ và tên giáo viên : ……………………….
Năm học:.......................................................
GIÁO ÁN SỐ:............................. Thời gian thực hiện:.............................................
Tên chương:.........................................................
..............................................................................
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: .................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:..............................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
............................................................................................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIAN
GIÁO VIÊN HỌC SINH
1 Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương
pháp học, tạo tâm thế tích
cực của người học....)
..........................................
.........................................
.........................................
.........................................
........................................

2 Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
........................................ .
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
3 Củng cố kiến thức và
kết thúc bài
.........................................
.........................................
........................................
........................................
4 Hướng dẫn tự học ......................................................................
....................................................................
....................................................................
.....................................................................

Nguồn tài liệu tham khảo ........................................................................................
........................................................................................
.......................................................................................

Ngày.....tháng ........năm........
TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG TỔ MÔN GIÁO VIÊN
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản