MẪU SỔ NHẬN ĐƠN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ THI HÀNH ÁN

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
201
lượt xem
14
download

MẪU SỔ NHẬN ĐƠN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ THI HÀNH ÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phụ lục I: Mẫu 05 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU SỔ NHẬN ĐƠN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ THI HÀNH ÁN

  1. Phụ lục I: Mẫu 05 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự) CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ........................... SỔ NHẬN ĐƠN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ THI HÀNH ÁN Q uyển số:...................... Thời gian sử dụng: từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in khuôn khổ giấy A3
  2. Phụ lục I: Mẫu 05 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự) CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ........................... SỔ NHẬN ĐƠN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ THI HÀNH ÁN Q uyển số:...................... Tổng số trang: .................. Thời gian sử dụng: từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xác nhận (Ký tên, đóng dấu) Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khuôn khổ A3 HỌ TÊN, ĐỊA CHỈ TÓM TẮT NỘI DUNG KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT NGÀY, THÁNG, NĂM NHẬN ĐƠN SỐ GHI CHÚ TT KHIẾU NẠI TỐ CÁO KHIẾU NẠI TỐ CÁO KHIẾU NẠI TỐ CÁO NGƯỜI KHIẾU NẠI NGƯỜI TỐ CÁO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  3. .......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ................................... .......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ................................... .......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ................................... .......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ................................... .......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ................................... .......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ................................... .......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ................................... .......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ................................... .......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ................................... .......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ................................... .......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ................................... .......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ................................... .......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ................................... .......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ................................... .......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ................................... .......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ................................... .......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ................................... .......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ................................... ......... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ................................... .......................................... .............................................. .......................................... ........................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ................................... ........................ .............................................. ........................ ............................... .......................................... .......................................... .......................................... ........................ ............................. ..... ......... ......... ......... Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khuôn khổ A3 01
Đồng bộ tài khoản