Mẫu sổ Nhật ký thi công xây dựng công trình phần do nhà thầu thi công xây dựng

Chia sẻ: bryant_an89

Mẫu sổ Nhật ký thi công xây dựng công trình phần do nhà thầu thi công xây dựng lập (Phụ lục 1-TCVN 4055-1985-Tổ chức thi công-Bắt buộc áp dụng) Bìa Nhật ký thi công xây dựng công trình Tên ..................... Nhà thầu thi công xây dựng..................... (Bộ), Tổng Công ty, Công ty, Xí nghiệp, Đội) Công trình ........................................................................... Trang 1 Nhật ký chung Số: …………………….. - Thi công công trình (hạng mục công trình).................................................... tên gọi................................................................................................................ - Địa chỉ công trình ..................................................................................... - Cơ quan giao thầu..................................................................................... - Nhầ thầu lập thiết...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản