Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

Mẫu số S11-H

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
453
lượt xem
68
download

Mẫu số S11-H

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu số S11-H về Sổ quỹ tiền mặt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số S11-H

  1. Bộ (Sở):........ Mẫu số S11­H Đơn vị :........ SỔ QUỸ TIỀN MẶT Tài khoản :............................... Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... Chứng từ Diễn giải TK  Thu Chi Tồn đối  Số Ngày ứng Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Thủ quỹ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên,  đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản