Mau so sach 1

Chia sẻ: Nguyễn Việt Cường | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:299

0
323
lượt xem
217
download

Mau so sach 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

STT Tên Sheet 1 BangPBVLCC 2 BCHHBRVaMV 3 BPBKHTSCD 4 BPBTLVaBHXH 5 BTHCTGoc 6 BTHCTVLSPHH 7 BTHTTKHVaNB 8 CTGS 9 InPhieuNX 10 InPhieuTC 11 NKBH 12 NKMH 13 NKTTvaCT 14 NXT 15 SoCai 16 SoCai(2) 17 SoCai(3) 18 SoCai(4) 19 SoCP 20 SoCTBH 21 SoCTDTCK

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mau so sach 1

  1. STT Tên Sheet 1 BangPBVLCC 2 BCHHBRVaMV 3 BPBKHTSCD 4 BPBTLVaBHXH 5 BTHCTGoc 6 BTHCTVLSPHH 7 BTHTTKHVaNB 8 CTGS 9 InPhieuNX 10 InPhieuTC 11 NKBH 12 NKMH 13 NKTTvaCT 14 NXT 15 SoCai 16 SoCai(2) 17 SoCai(3) 18 SoCai(4) 19 SoCP 20 SoCTBH 21 SoCTDTCK 22 SoCTTGNH 23 SoCTTK 24 SoCTVLSP 25 SoDKCTGS 26 SoNKC 27 SoQTM 28 SoTDTSCDVaDC 29 SoTSCD 30 TheKho 31 TTinDN 32 SoCTTienVay 33 SoCTTToan 34 SoTDTMVaTGNH 35 SoTDNopSec 36 BTHNXVLHH 37 TheTinhGTSP 38 BangKePLCTMua 39 SoCTTGTGTDuoc hoan 40 BKMVKhongHD 41 BKHHMVCoHDTMNLHS 42 SoCTCPMualai
  2. 43 SoCTPHCP
  3. Tên Sổ Sách, BC Bảng Phân Bổ Vật Liệu, Công Cụ Báo Cáo HH Mua Vào & Bán Ra Bảng Phân Bổ Khấu Hao TSCĐ Bảng PB Tiền Lương & BHXH Bảng Tổng Hợp Chứng Từ Gốc Bảng Tổng Hợp Chi Tiết Vật Liệu, Sản Phẩm, HH Bảng Tổng Hợp Thanh Toán KH & Người Bán Chứng Từ Ghi Sổ Phiếu Nhập & Phiếu Xuất Phiếu Thu & Phiếu Chi Nhật Ký Bán Hàng Nhật Ký Mua Hàng Nhật Ký Thu Tiền & Chi Tiền Báo Cáo Nhập Xuất Tồn HH Sổ Cái Sổ Cái Sổ Cái Sổ Cái Sổ Chi Phí Sổ Chi Tiết Bán Hàng Sổ Chi Tiết Đầu Tư Chứng Khoán Sổ Chi Tiết Tiền Gửi Ngân Hàng Sổ Chi Tiết Các Tài Khoản Sổ Chi Tiết Vật Liệu, Sản Phẩm, HH Sổ Đăng Ký Chứng Từ Ghi Sổ Sổ Nhật Ký Chung Sổ Quỹ Tiền Mặt Sổ Theo Dõi TSCĐ Và Dụng Cụ Tại Nơi Sử Dụng Sổ Tài Sản Cố Định Sổ Kho (Thẻ Kho) Thông Tin Doanh Nghiệp Sổ Chi Tiết Tiền Vay Sổ Chi Tiết Thanh Toán Với Người Mua (Người Bán) Sổ Theo Dõi Tiền Mặt & Tiền Gửi Ngân Hàng Bằng Ngoại Tệ Sổ Theo Dõi Nộp Séc Bảng Tổng Hợp Nhập Xuất Tồn Vật Liệu, Hàng Hoá, Sản phẩm Thẻ tính giá thành sản phẩm dịch vụ Bảng kê phân loại Chứng từ Mua Sổ CT Thuế GTGT được hoàn và được miễn giảm Bảng kê HH Mua vào không có hoá đơn Bảng kê HH, DV Mua vào có HĐ bán hàng, HĐ thu mua nông lâm hải sản Sổ Chi Tiết Cổ Phiếu Mua Lại
  4. Sổ Chi Tiết Phát hành Cổ Phiếu
  5. Tháng : 6 Năm 2005 Tên CSKD : DNTN Thiên Lộc Địa chỉ : 2A/71 - 72, Ấp 2 - T.lộ 10 - Xã PVH - H.BC MST : 0302282784 Ngành nghề KD : KD bán lẻ Xăng Dầu ĐT : 7660796 Chủ DN Trần Ngọc Bình Người lập biểu Danh Mục KH Danh Mục KH
  6. 0 - Xã PVH - H.BC Mục KH
Đồng bộ tài khoản