Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

MẪU SỔ THEO DÕI CHO MƯỢN SÁCH

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 2 trang

0
381
lượt xem
35
download

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'mẫu sổ theo dõi cho mượn sách', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

MẪU SỔ THEO DÕI CHO MƯỢN SÁCH
Nội dung Text

  1. Mã tài liệu: HC-01-BM06 QUY ĐỊNH Phiên bản: Ver 1.0 QUẢN LÝ THƯ VIỆN CÔNG TY Ngày ban hành: 15/02/08 SỔ THEO DÕI CHO MƯỢN SÁCH Loại sách/tài liệu………………………… Mã số Tên tài liệu Người Bộ Người cho Ngày Theo dõi mượn phận mượn ký tên
  2. Mã tài liệu: HC-01-BM06 QUY ĐỊNH Phiên bản: Ver 1.0 QUẢN LÝ THƯ VIỆN CÔNG TY Ngày ban hành: 15/02/08
Đồng bộ tài khoản