MẪU SỔ THEO DÕI CHO MƯỢN SÁCH

Chia sẻ: meongo87

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'mẫu sổ theo dõi cho mượn sách', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: MẪU SỔ THEO DÕI CHO MƯỢN SÁCH

 

  1. Mã tài liệu: HC-01-BM06 QUY ĐỊNH Phiên bản: Ver 1.0 QUẢN LÝ THƯ VIỆN CÔNG TY Ngày ban hành: 15/02/08 SỔ THEO DÕI CHO MƯỢN SÁCH Loại sách/tài liệu………………………… Mã số Tên tài liệu Người Bộ Người cho Ngày Theo dõi mượn phận mượn ký tên
  2. Mã tài liệu: HC-01-BM06 QUY ĐỊNH Phiên bản: Ver 1.0 QUẢN LÝ THƯ VIỆN CÔNG TY Ngày ban hành: 15/02/08
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản