MẪU SỔ THEO DÕI ĐỐI TƯỢNG TẠM DỪNG IN DANH SÁCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Chia sẻ: thoigiandau

Mẫu số S01-CBH MẪU SỔ THEO DÕI ĐỐI TƯỢNG TẠM DỪNG IN DANH SÁCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG Nguồn kinh phí: ………….. Số tiền đang hưởng hàng tháng (đồng) 4 Tạm dừng từ tháng, năm 5 Đã chi trả hết tháng, năm 6 Ghi chú (số tài khoản ATM) 7 Đã hưởng lại từ tháng, năm 8

Nội dung Text: MẪU SỔ THEO DÕI ĐỐI TƯỢNG TẠM DỪNG IN DANH SÁCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Mẫu số S01-CBH
SỔ THEO DÕI ĐỐI TƯỢNG TẠM DỪNG IN DANH SÁCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP
BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG
Nguồn kinh phí: …………..
Số tiền
T ạm Đã
Ghi
đang Đã chi
Loại dừng chú (số hưởng
Lý do
hưởng
Họ và Số trả hết
từ lại từ
tài
chế tạm
TT
hàng tháng,
sổ
tên
độ dừng khoản
tháng, tháng,
năm
tháng
năm năm
ATM)
(đồng)
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
Cộng
- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang 01 đến trang …
Ngày mở sổ: …………..


Ngày …. tháng …. năm …
Người ghi sổ Phụ trách kế toán Giám đốc BHXH
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản