Mẫu sổ theo dõi hoạt động dạy nghề

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
6
download

Mẫu sổ theo dõi hoạt động dạy nghề

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 3e ban hành kèm theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu sổ theo dõi hoạt động dạy nghề

  1. Mẫu số 3e ban hành kèm theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội MẪU SỔ THEO DÕI HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ I. Theo dõi khoá đào tạo: STT Mã số Tên Ngày Ngày Hình Học phí đối Các Hình Số lượng Số lượng Số có Số đăng ký Ghi khoá đào khoá khai bế thức đào với mỗi học khoản thức tốt học viên học viên việc làm tìm việc chú tạo đào tạo giảng giảng tạo (1) viên thu khác nghiệp tham gia tốt sau khi làm tại (nếu có) (2) nghiệp học Trung tâm (1): Hình thức đào tạo ghi trung tâm/doanh nghiệp tự đào tạo, liên kết đào tạo, đào tạo theo địa chỉ. (2): Hình thức tốt nghiệp ghi rõ cấp bằng nghề, chứng chỉ nghề. II. Theo dõi học viên tốt nghiệp: STT Tên học viên Ngày Giới Hộ Địa chỉ, ĐT Mã số khoá Xếp loại sau Đăng ký tìm việc làm Ghi sinh tính khẩu liên hệ đào tạo (1) tốt nghiệp (2) tại trung tâm, DN (3) chú
  2. (1): Mã số khoá đào tạo ghi mã số của khoá đào tạo mà học viên tham gia tại bảng trên (2): Xếp loại tốt nghiệp ghi các hạng tốt nghiệp (Xuất sắc, giỏi, khá, TB, không đạt) nếu có, bỏ học (nếu học viên không tham gia hết khoá học). (3): Đăng ký tìm việc làm tại Trung tâm/Doanh nghiệp ghi có (nếu học viên đăng ký tìm việc làm tại Trung tâm/Doanh nghiệp) hoặc không (nếu học viên không đăng ký tìm việc làm tại Trung tâm/Doanh nghiệp). Đối với khoá đào tạo mà học viên được người sử dụng lao động gửi đến yêu cầu đào tạo thì ghi rõ là “đào tạo theo địa chỉ”.
Đồng bộ tài khoản