MẪU SỔ THỐNG KÊ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐƯỢC TIẾP NHẬN

Chia sẻ: tuanloc_muido

MẪU SỔ THỐNG KÊ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐƯỢC TIẾP NHẬN; Mẫu VC20 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2012/TT-BCA ngày 12/6/2012

Nội dung Text: MẪU SỔ THỐNG KÊ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐƯỢC TIẾP NHẬN

Mẫu VC20 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2012/TT-BCA ngày 12/6/2012


BỘ CÔNG AN
………………………........................
SỔ THỐNG KÊ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ,
CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐƯỢC TIẾP NHẬN
Quyển số:…………………….
Từ ngày:………………………
Đến ngày……………………..
NGƯỜI GIAO NỘP,
NGÀY TIẾP
NGƯỜI CUNG CẤP ĐỊA CHỈ NGƯỜI GIAO NỘP, LOẠI VK,
NHẬN, THU
TT
CUNG CẤP THÔNG TIN
T HÔNG TIN VLN, CCHT
GOM
(Ký, ghi rõ họ tên)
(1) (2) (3) (4) (5)
ĐẠI DIỆN
GIẤY TỜ NGƯỜI TIẾP
SỐ HIỆU NGUỒN NHẬN, THU
LIÊN LÝ DO GHI
SỐ LƯỢNG
(Nếu có) GỐC NỘP
QUAN GOM CHÚ
(Nếu có) (Ký, ghi rõ họ
tên)
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản