Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

MẪU SỔ THỐNG KÊ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐƯỢC TIẾP NHẬN

Chia sẻ: | Ngày: pdf 3 p | 1

0
14
views

MẪU SỔ THỐNG KÊ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐƯỢC TIẾP NHẬN; Mẫu VC20 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2012/TT-BCA ngày 12/6/2012

MẪU SỔ THỐNG KÊ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐƯỢC TIẾP NHẬN
Nội dung Text

  1. Mẫu VC20 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2012/TT-BCA ngày 12/6/2012 BỘ CÔNG AN ………………………........................ SỔ THỐNG KÊ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐƯỢC TIẾP NHẬN Quyển số:……………………. Từ ngày:……………………… Đến ngày…………………….. NGƯỜI GIAO NỘP, NGÀY TIẾP NGƯỜI CUNG CẤP ĐỊA CHỈ NGƯỜI GIAO NỘP, LOẠI VK, NHẬN, THU TT CUNG CẤP THÔNG TIN T HÔNG TIN VLN, CCHT GOM (Ký, ghi rõ họ tên) (1) (2) (3) (4) (5)
  2. ĐẠI DIỆN GIẤY TỜ NGƯỜI TIẾP SỐ HIỆU NGUỒN NHẬN, THU LIÊN LÝ DO GHI SỐ LƯỢNG (Nếu có) GỐC NỘP QUAN GOM CHÚ (Nếu có) (Ký, ghi rõ họ tên) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản