Mẫu "Sơ yếu lý lịch"

Chia sẻ: kakamrken

Biểu mẫu viết sơ yếu lý lịch

Nội dung Text: Mẫu "Sơ yếu lý lịch"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ảnh màu
4x6
SƠ YẾU LÝ LỊCH
I. PHẦN BẢN THÂN

1. Họ và tên: .............................................................................Nam/Nữ :..................................
2. Ngày sinh:...............................................................................................................................
3. Nơi sinh:..................................................................................................................................
4. Quê quán:................................................................................................................................
5. Hộ khẩu thường trú trước khi đi học:.....................................................................................
.....................................................................................................................................................
6. Tôn giáo: ................................................................................................................................
7. Dân tộc: ..................................................................................................................................
8. Năm tốt nghiệp PTTH:............................................................................................................
9. Ngày vào Đoàn TNCSHCM.............................Ngày vào Đảng CSVN.................................
10. Ngày vào Trường ĐHTL:............................................................Lớp:..................................
11. Hiện tại ở lớp:.......................thuộc Khoa:.............................................................................
12. Tóm tắt quá trình học tập:
a) Trước khi vào trường (ghi rõ thời gian, nơi ở và học tập):
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
b) Trong quá trình học tập tại Trường Đại học Thuỷ lợi (ghi rõ thời gian, lưu ban, chuyển
lớp, công tác lớp, đoàn thể... nếu có):
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
13. Đề tài đồ án tốt nghiệp:.........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Thuộc chuyên ngành đào tạo:.....................................................................................................
14.Trình độ Ngoại ngữ:..................................................Tin học................................................
15. Khen thưởng, kỷ luật:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
II. PHẦN GIA ĐÌNH
(Bố, mẹ, vợ hoặc chồng: Ghi rõ họ tên, tuổi, quốc tịch, dân tộc, hộ khẩu thường trú, làm
gì, ở đâu trước và sau 30/4/1975; Anh chị em ruột, con: Ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, hộ
khẩu thường trú)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Ngày..........tháng..........năm 200...
Người khai
Trường Đại học Thuỷ lợi xác nhận bản khai trên đây đúng như bản gốc hồ sơ do
trường quản lý.
Hà Nội, ngày..........tháng..........năm 200...
TL/ HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ & QUẢN LÝ SINH VIÊN
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản