Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch

Chia sẻ: meomeo

Biểu mẫu sơ yếu lý lịch, rất hữu ích để tham khảo.

Nội dung Text: Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch

 

  1. Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc ................................... SƠ YẾU LÝ LỊCH PHẦN 1: LỊCH SỬ BẢN THÂN THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên: Giới tính: Ngày sinh: Nơi sinh: Dân tộc: Tôn giáo: Tình trạng hôn nhân: Địa chỉ: Số điện thoại: QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (Liệt kê từ khi tốt nghiệp PTCS đến lần tốt nghiệp trường sau cùng nhất) KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (Liệt kê tất cả các công việc thực tập, bán thời gian đã từng làm) CÁC BẰNG CẤP KHÁC (Liệt kê tất cả các bằng cấp, chứng chỉ đạt được ngoài quá trình học tập nêu trên) HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
  2. (Liệt kê tất cả các hoạt động xã hội đã tham gia) PHẦN 2: QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Liệt kê đầy đủ tên và các thông tin ngắn gọn của tất cả thành viên trong gia đình, trình bày rõ ràng) TP. Hồ Chí Minh, ngàyồ thángt năm 200 Người làm đơn (Kí tên) Nguồn: TimViecNhanh.Com
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản