Mẫu tài sản cố định mới tăng

Chia sẻ: vang_phanboi

Tài liệu tham khảo Mẫu tài sản cố định mới tăng (Kèm theo Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TC ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản