Mẫu tài sản cố định mới tăng

Chia sẻ: vang_phanboi

Tài liệu tham khảo Mẫu tài sản cố định mới tăng (Kèm theo Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TC ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Nội dung Text: Mẫu tài sản cố định mới tăng

(Kèm theo Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TC ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn)

tài sản cố định mới tăng

Đơn vị: đồng

Tổng nguyên
Giá đơn vị Nguồn vốn
Tên và ký hiệu Đơn vị Số giá Ngày đưa TSCĐ vào Đơn vị tiếp nhận
STT đầu tư
tài sản tính lượng sử dụng sử dụng
Thực Quy Thực Quy
tế đổi tế đổi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tổng số

1
2
3
..............., ngày... tháng... năm....
Người lập biểu Kế toán trưởng Chủ đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu,
ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản