mẫu thông báo

Chia sẻ: hongphuoc10dkn

TÊN CQ, TC CẤP TRÊN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : ......../TB-… (3) TP. Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 200… THÔNG BÁO(4) Về ……(5)……. Phần mở đầu: Nêu rõ mục đích, chủ thể và thẩm quyền thông báo …………………………………………………………………………………………………………………………. Phầnnội dung: Nêucụthểnội dung cầnthôngbáo (Nếuchỉthôngbáomộtnội dung thìtrìnhbàybằngmộtđoạnvăn. Nếuthôngbáonhiềunội dung thìtrìnhbàythànhnhiềuđoạnvăn hay bằnghệthốngđềmục)...

Nội dung Text: mẫu thông báo

TÊN CQ, TC CẤP TRÊN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : ......../TB-… (3) TP. Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 200…

THÔNG BÁO(4)
Về ……(5)…….

Phần mở đầu: Nêu rõ mục đích, chủ thể và thẩm quyền thông báo
………………………………………………………………………………………………………
………………….
Phầnnội dung: Nêucụthểnội dung cầnthôngbáo (Nếuchỉthôngbáomộtnội dung
thìtrìnhbàybằngmộtđoạnvăn. Nếuthôngbáonhiềunội dung thìtrìnhbàythànhnhiềuđoạnvăn hay
bằnghệthốngđềmục)
………………………………………………………………………………………………………
……………..
Phầnkếtthúc: Nêurõyêucầuthựchiện, thờigiantổchứcvàhiệulựcthihành,
nhữngquytắcxửsựsẽđượcápdụng (nếucó).
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ
CỦA NGƯỜI KÝ (6)
Nơi nhận: (8)
-....................;(9)
-....................;
-....................;
Họ và tên(7)
- Lưu:VT, (10)

* Ghi chú:
(1) Cơ quan chủ quản: cỡ 13, in hoa, không đậm;
(2) Cơquan ban hành: cỡ 13, in hoa, đậm;
(3) Chữviếttắttêncơquan, tổchứchoặcchứcdanhnhànước ban hànhvănbản.
(4) ChữThôngbáo: cỡ 15, in hoa, đứng, đậm;
(5) Tríchyếuthôngbáo: cỡ 14, chữthường, đậm, đứng;
(6) Thẩmquyền: ghiquyềnhạn, chứcvụcủangườiký; trườnghợpkýthaymặttậpthểlãnhđạothì
Ghichữviếttắt “TM”vàotrướctêncơquan, tổchứchoặctêntậpthểlãnhđạo (vídụ: TM. Ủy ban
Nhândân,…); trườnghợpngườikývănbảnlàcấpphócủangườiđứngđầucơquanthìghichữviết
tắtlà “KT” vàotrướcchứcvụcủangườiđứngđầu, bêndướighichứcvụcủangườikývănbản;
cáctrườnghợpkhácthựchiệntheohướngdẫntạikhoản 7 Mục II củaThôngtưliêntịchsố
55/2005/TTLT – BNV – VPCP: cỡ 13, in hoa, đậm;
(7) Họ, tên người ký: cỡ 14, in thường, đậm;
(8) Nơi nhận: cỡ 12, in thường, nghiêng đậm;
(9) Đơn vị nhận văn bản: cỡ 11, in thường, đứng;
(10) Chữ viết tắt tên người, đơn vị soạn thảo và ký hiệu của người đánh máy.1
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản