MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY BIÊN LAI

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
105
lượt xem
5
download

MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY BIÊN LAI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu thông báo kết quả hủy biên lai', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY BIÊN LAI

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------ THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY BIÊN LAI Ngày……… tháng……… năm……… Kính gửi:…………………………………………………………………... Tên Doanh nghiệp:........................................................................................................... Mã số thuế:……………………………………………………………………………… Địa chỉ:………………………………………………………………………………….. Phương pháp hủy Biên lai:……………………………………………………………. Hồi giờ………ngày………tháng………năm………, (Doanh nghiệp) thông báo hủy Biên lai như sau: Ký hiệu Biên STT Tên Biên lai Mẫu số Từ số Số lượng Đến số lai 1 2 3 4 5 6 7 Biên lai thu thuế, lệ phí hải quan AA/2011 0000001 0000010 10 Ngày……… tháng………năm……… Người lập biểu NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT ( Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản