MẪU THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Chia sẻ: tuanloc_do

MẪU THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Kèm theo hướng dẫn số 01/HD-SXD ngày 06/6/2012 của Sở Xây dựng Bắc Ninh)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản