Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp

Chia sẻ: nntrung88

Tài liệu tham khảo Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp

Nội dung Text: Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp

Mẫu MTB­4
   CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tên  doanh nghiệp....  Độc Lập ­ Tự Do ­ Hạnh Phúc
 Số: ......................  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

  
  
THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 
  
Kính gửi :  Phòng đăng ký kinh doanh ­ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. 
  
Tên doanh nghiệp : (ghi bằng chữ in hoa)....................................................................
Giấy chứng nhận ĐKKD số : .............................................Do : ....................................
.......................................................................................Cấp ngày : .............................
Địa chỉ trụ sở chính :.....................................................................................................
Điện thoại : ........................................................ Fax :.................................................  
Email :..........................................................................................................................
Website :......................................................................................................................
Ngành, nghề kinh doanh :............................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Thông báo tạm ngừng hoạt động như sau : 
  
Thời gian tạm ngừng : ................................................................................................   
Thời điểm bắt đầu tạm ngừng :   ngày..............tháng................năm ............................
Thời điểm kết thúc :   ngày..............tháng................năm..............................................
Lý do tạm ngừng : 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm 
về nội dung thông báo này. 
  
                                                      ngày .......tháng.......năm ..... 
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
                                      (Ký, đóng dấu  và ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản