Mẫu THÔNG BÁO Về việc Thu hồi đất để thực hiện dự án

Chia sẻ: voigiay

Mẫu số 15 (Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản