Mẫu thu chi (Quyết định 48)

Chia sẻ: huuduc11

Đây là mẫu thu-chi

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Mẫu thu chi (Quyết định 48)

PHIẾU CHI Số : Mẫu số 02 - TT
CTY …..
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ
Đ/c: ….. Liên 1
ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng B
MST : ….. Ngày tháng năm 2009
Quyển số :
Nợ ……
Nợ ……
Có ###
Họ và tên người nhận tiền :
Địa chỉ :
Lý do chi :

Số tiền đồng
…………….
Viết bằng chữ : ………………………………………………………………………………………...

chứng từ gốc
Kèm theo ………………
39855
Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nh
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tê
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) :……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
6/QĐ-BTC
ng BTC)
ời nhận tiền
họ tên)
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
CTY ….. Mẫu số 01 - TT
PHIẾU THU
Đ/c: ….. (Ban hành theo QĐ số 48/200
MST : ….. Số : 0 ngày 14/09/2006 của Bộ trư
Liên 1
Ngày thág năm 2009 Quyển số :
Nợ

Họ tên người nộp tiền : Có
Địa chỉ :
Lý do nộp :

Số tiền đồng
Viết bằng chữ : 0

chứng từ gốc
Kèm theo
Ngày thág năm 2009
Giám đốc Kế toán trưởng Người nộp tiền Người lập phiếu
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) :………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
số 01 - TT
QĐ số 48/2006/QĐ-BTC
6 của Bộ trưởng BTC)
năm 2009
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản