MẪU THƯ MỜI THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP

Chia sẻ: thuytinh_den

Tài liệu tham khảo mẫu thư mời thầu mua sắm hàng hóa xây lắp (Áp dụng trong trường hợp gói thầu đã thực hiện sơ tuyển hoặc đấu thầu hạn chế)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản