Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Chia sẻ: voikon90

Phân tích những công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu đề tài; phân tích những mặt mạnh, mặt yếu của những công trình nghiên cứu đã có, làm rõ lịch sử của quá trình nghiên cứu đối với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản