Mẫu tờ khai cấp bản sao giấy tờ hộ tịch

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
92
lượt xem
8
download

Mẫu tờ khai cấp bản sao giấy tờ hộ tịch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu tờ khai cấp bản sao giấy tờ hộ tịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tờ khai cấp bản sao giấy tờ hộ tịch

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI CẤP BẢN SAO GIẤY TỜ HỘ TỊCH (TỪ SỔ GỐC HỘ TỊCH) Kính gửi: ……………………………………………….. Họ và tên người khai:………………………………………………………………... Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế: ............................... …………………………….. Ngày cấp: ...........................................Nơi cấp: ............................................................. Nơi thường trú: ........................................................................................................... ......................................................................................Số điện thoại: ........................... Quan hệ với người được cấp giấy tờ hộ tịch: ............................................................... Đề nghị ……………………………………………cấp bản sao (ghi rõ giấy tờ hộ tịch gì) ………………………… . ……………………………..cho người có tên sau đây : Họ và tên: .......................................................................... Giới tính: ........................... Ngày, tháng, năm sinh: ................................ Nơi sinh: ................................................ Dân tộc: ........................................................Quốc tịch: ............................................... Quê quán: .................................................................................................................... Nơi thường trú/tạm trú……………………………………………………………………………….. Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế: ............................... …………………………… Ngày cấp: .................................................Nơi cấp: ....................................................... Đã đăng ký hộ tịch tại: ................................................................................................ ............................................................... ngày .............. tháng .............. năm .............. Số (Của giấy tờ hộ tịch): ......................................................... Quyển số: ................... Các thông tin khác: ...................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình. Làm tại: ...................... ngày .... tháng..... năm .............. Người khai (Ký và ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản