Mẫu tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh

Chia sẻ: mattroi_thuytinh

Tài liệu tham khảo Mẫu tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh

Nội dung Text: Mẫu tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh

cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Mẫu BTP-NG/HT-2007-
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KS.4
Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh

Kính gửi: .......................................................................................................

Họ và tên người khai: ..................................................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: .................................................................................................................................................

Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế:.........................................................................................................................

Quan hệ với người được cấp lại bản chính Giấy khai sinh: ....................................................................................

Đề nghị .................................................cấp lại bản chính Giấy khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ............................................................................................................Giới tính:............................................

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................................................
2007 (QĐ số: 04/2007/QĐ-BTP) Mã số: TPE-07-14
Nơi sinh:............................................................................................................................................................................

Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:......................................................................

Quê quán:..........................................................................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: .................................................................................................................................................

Họ và tên cha:.................................................................................................................................................................

Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:......................................................................

Họ và tên mẹ:.................................................................................................................................................................

Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:......................................................................

Đã đăng ký khai sinh tại:...............................................................................................................................................

.................................................................................................................................ngày........... tháng...........năm...........

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về
cam đoan của mình.


Làm tại:................................................,ngày ............tháng............năm............


Người khai
.......................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản